Krajowy Fundusz Szkoleniowy na nowy rok | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

Krajowy Fundusz Szkoleniowy na nowy rok

W 2022 r. po raz czwarty środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało właśnie propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi temat dotyczący pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej:

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Priorytet realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, która wyniesie 177 470 tys. zł.

W załączeniu - Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022
174.08 KB Pobierz