Wyróżnienia | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Wyróżnienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w porozumieniu z Regionalnym Komitetem Ekonomii Społecznej, realizując zadanie upowszechniania ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, prowadzi także działania mające na celu promowanie i wyróżnianie inicjatyw związanych z rozwojem ekonomii społecznej w regionie. Przyznając certyfikat "Zakup Prospołeczny" promuje usługi oraz produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej i jednocześnie potwierdza ich najwyższą jakość. Doceniając wkład jednostek samorządu terytorialnego w propagowanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz współpracę z podmiotami ekonomii społecznej na swoim terenie, przyznaje wyróżnienie "Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej" a jednostki szczególnie zaangażowane nagradza wyróżnieniem "Samorząd Rozwijający Ekonomię Społeczną" - w kategorii srebrnej lub złotej. Natomiast przedsiębiorstwa budujące pozytywne relacje z podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi lub społecznością lokalną, oparte na działalności pozabiznesowej, które nie prowadzą do bezpośredniego zysku finansowego, wyróżnia znakiem "Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie".