Czym jest RKRES? | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Czym jest RKRES?

Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej, złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu, został powołany zgodnie z zapisami Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

  1. udział w koordynacji działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim;
  2. współpraca przy realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020,
  3. kreowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
  4. identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w regionie, w tym obszarów działania podmiotów sektora ekonomii społecznej wymagających profesjonalizacji;
  5. współpraca pomiędzy jednostkami sektora publicznego, podmiotami ekonomii społecznej, biznesem i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju sektora ekonomii społecznej;
  6. konsultowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych dotyczących działań w obszarze ekonomii społecznej.
Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
docx Regulamin Prac Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
25.27 KB Pobierz