Sieci podmiotów ekonomii społecznej | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu