Praktyki studenckie | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Praktyki studenckie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podjął inicjatywę mającą na celu wypracowanie porozumienia pomiędzy uczelniami wyższymi województwa kujawsko-pomorskiego a podmiotami ekonomii społecznej naszego regionu, dotyczącego odbywania bezpłatnych praktyk studenckich w podmiotach ekonomii społecznej. Jak dotąd inicjatywa ta spotkała się z pozytywną opinią ze strony władz uczelnianych.

Podpisane zostały porozumienia o współpracy z władzami trzech uczelni: Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Zgodnie z treścią porozumienia, ROPS w Toruniu podjął się utworzenia i udostępnienia ww. uczelniom bazy podmiotów ekonomii społecznej deklarujących chęć przyjęcia praktykantów do swoich placówek. Jak dotąd takie zapotrzebowanie zgłosiły 22 podmiotów ekonomii społecznej, umożliwiając odbycie bezpłatnych praktyk dla niemal 90 studentów jednocześnie. Zakres wykonywanych obowiązków w ramach praktyk jest na tyle szeroki, że z oferty mogą skorzystać studenci różnorodnych kierunków studiów.

Odbywanie bezpłatnych praktyk studenckich stanowi formę przybliżenia młodym ludziom praktycznej wiedzy o ekonomii społecznej i nie generuje żadnych kosztów po stronie podmiotów ekonomii społecznej.

W związku z powyższym utworzona została baza podmiotów ekonomii społecznej deklarujących chęć przyjęcia praktykantów do swoich placówek.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zamieszczeniem swojego podmiotu w powstającej bazie, prosimy o pobranie i wypełnienie dołączonej deklaracji i odesłanie drogą elektroniczną na adres: a.jarzemski@rops.torun.pl

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest p. Aleksander Jarzemski,  tel. 571 293 182

 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego deklarujących chęć przyjęcia studentów
1.11 MB Pobierz
docx Deklaracja przyjęcia studentów na bezpłatne praktyki w podmiotach ekonomii społecznej regionu
253.64 KB Pobierz

Aktualności

Brak aktualności