Rejestr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Rejestr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czym jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES.

OWES-y oferują doradztwo, szkolenia, realizują usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego, świadczą usługi prawne, księgowe i marketingowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, promują ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

Zgodnie z zapisami „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”, od 2014 roku usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych podlegają akredytacji w systemie AKSES. Proces akredytacji odbywać się będzie na podstawie Regulaminu oraz Zakresu standardów usług i działania OWES przyjętych przez Komitet akredytacyjny do spraw akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej należy się kontaktować drogą mailową z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – adres: kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

SUBREGION 1 SUBREGION 2 SUBREGION 3 SUBREGION 4

OWES akredytowany i realizujący projekty RPO WK-P

Nazwa OWES Adres Telefon Odnośnik
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie "TILIA" ul. Wola Zamkowa 12 a, 87-100 Toruń 56 652-22-40 Czytaj więcej o Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie "TILIA"
SUBREGION 2
Fundacja "EKSPERT - KUJAWY" i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław 52 357 62 15 Czytaj więcej o Fundacja "EKSPERT - KUJAWY" i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
SUBREGION 4
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń 56 655 50 22, 500 127 355 Czytaj więcej o Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"
SUBREGION 3
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" ul. Sułkowskiego 17, 85- 634 Bydgoszcz 739 202 422, 52 349 54 77 Czytaj więcej o Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA"
SUBREGION 1

OWES akredytowany

Nazwa OWES Adres Telefon Odnośnik
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław 52 567 00 Czytaj więcej o Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
SUBREGION 4