Akty prawne | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Akty prawne

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
1.13 MB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
122.89 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
438.43 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze
669.74 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
366.32 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
536.68 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
923.49 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
1.88 MB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
646.57 KB Pobierz
pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
204.12 KB Pobierz
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
732.78 KB Pobierz